ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД:2018 оны 1-р улирлын тайланг 4 дүгээр сарын  20-ны өдөр хүртэлх хугацаанд хүлээн авна. Татвар төлөгч та тайлангаа хуулийн хугацаанд нь илгээнэ үү. Тайлангийн хугацаа хоцроовол хуулийн дагуу хариуцлага тооцохыг анхаарна уу.

Онцлох мэдээ

2018 оны 03 сарын 31-ны байдлаар өссөн дүнгээр төвлөрсөн төсвийн орлогод 268.556,0 мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгээс 247.556,0 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлж  биелэлт 92 хувьтай, орон нутгийн төсвийн орлогод 4.663.000,4 мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгээс  5.337.318,3 мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж 114.4 хувьтай байна. Нийт 4.931.556,4  мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 5.584.427,9 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 113.2 хувиар биелсэн байна.

 • Цахим тайлан

 • Mobile МТА

 • Зөвөлгөө

 • Холбоо барих

  БУЛГАН АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС
  Хаяг: Булган аймаг, Булган сум. Жаргалант баг
  Вэб сайт: http://www.bulgan.mta.mn
  Email: bulgan@mta.mn
  Утас: 70342040, 70342838, 70342693,
  703452195, 70342195, 70342516