ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2019 оны  НӨАТ-ын 10 сарын тайланг 11 сарын 10-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Татвар төлөгч та хуулийн хугацаанд тайлангаа тушаана уу. / хуулийн хугацаандаа тайлангаа ирүүлээгүй иргэн хуулийн этгээдэд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээд 1500 нэгж иргэн 150 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хариуцлага хүлээлгэнэ. 1 нэгж = 1000 төгрөг

ХЭЛТСИЙН ТАЙЛАН /2013-ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ/ 2013 онд дэвшүүлсэн Татварын ерөнхий газраас: “Татварын суурийг өргөжүүлж, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх жил” Эхний хагас жилийн байдлаар улсын болон аймаг, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Улсын төвлөрсөн төсвийн орлого 307336.6 323658.0 105,3 Аймгийн орлого 15526900.0 12676906.2 82.7 Орон нутгийн орлого 545046.4 598222.6 109.8 Нийт дүн 16179283.0 13598786.9 84.1 Орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг нэр төрлөөр нь харуулбал: 1. Улсын төвлөрсөн төсвийн орлого: […]

 • Цахим тайлан

 • Mobile МТА

 • Зөвөлгөө

 • Холбоо барих

  БУЛГАН АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС
  Хаяг: Булган аймаг, Булган сум. Жаргалант баг
  Вэб сайт: http://www.bulgan.mta.mn
  Email: bulgan@mta.mn
  Утас: 70342040, 70342838, 70342693,
  703452195, 70342195, 70342516