ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2019 оны 2-р улирлын тайланг 07 сарын 20-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Татвар төлөгч та хуулийн хугацаанд тайлангаа тушаана уу. / хуулийн хугацаандаа тайлангаа ирүүлээгүй иргэн хуулийн этгээдэд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээд 1500 нэгж иргэн 150 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хариуцлага хүлээлгэнэ. 1 нэгж = 1000 төгрөг

019 оны 05 сарын 31-ны байдлаар өссөн дүнгээр төвлөрсөн төсвийн орлогод 557110.0  мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгээс  511015.9  мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлж  биелэлт 91.7 хувьтай, орон нутгийн төсвийн орлогод 9537019.9 мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгээс 8850196.6 мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж 93 хувьтай байна. Нийт  10094129.9 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 9361212.5  мянган төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 92.7 хувиар биелсэн байна.

 • Цахим тайлан

 • Mobile МТА

 • Зөвөлгөө

 • Холбоо барих

  БУЛГАН АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС
  Хаяг: Булган аймаг, Булган сум. Жаргалант баг
  Вэб сайт: http://www.bulgan.mta.mn
  Email: bulgan@mta.mn
  Утас: 70342040, 70342838, 70342693,
  703452195, 70342195, 70342516