ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2018 оны 12 сарын НӨАТ-ын тайланг  2019 оны 1 сарын 10-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна. тайлангаа хуулийн хугацаанд нь тушаана уу./хуулийн хугацаа хоцроовол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээдийг 1500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль оногдуулна. /1 нэгж=1000 төгрөг/

Энэхүү тайлан нь дараах дөрвөн гол бүлгүүдэд хуваагдана:

 

 1. 1.      Бэлтгэл ажлын талаар
 2. 2.      Нээлтийн арга хэмжээ
 3. 3.      Татвар төлөгчдийн дунд зохион байгуулсан арга хэмжээний талаар
 4. 4.      Сургалт сурталчилгааны ажлын талаар

 

 

НЭГ. Бэлтгэл ажлын талаар

 

            2000 оны 05 дугаар сарын 01-ны Засгийн газрын 22-р хурлын тэмдэглэл, 2015 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр баталсан “ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДӨРЛӨГ” зохион байгуулах тухай ТЕГ-ын удирдамж, төлөвлөгөөг үндэслэн Булган аймгийн онцлогт тохирсон төлөвлөгөө, удирдамж боловсруулан 16 суманд хүргүүлэн мөрдөж ажиллалаа.

 

 • Монгол улсын татварын албаны дээд шагнал болох” Хөх дэвтэр”-ийн болзлыг ханган биелүүлсэн 2 аж ахуйн нэгж, Аймгийн тэргүүний татвар төлөгчөөр 7 аж ахуй нэгж,  8 иргэнийг Татварын Ерөнхий Газрын даргын 2012 оны 234 дүгээр тушаалаар батлагдсан  “Шилдэг татвар төлөгчийг шалгаруулж, урамшуулах” тухай журмыг баримтлан шалгарууллаа.
 •  Болзолт уралдааны удирдамж боловсруулан Хэлтсийн даргаар батлуулж ЕБС-ийн сурагчдын дунд “Татвар төлөгч-танд баярлалаа” сэдэвт зохион бичлэг, гар зургийн уралдааныг 2015 оны 03 дугаар сарын 25-наас 04 дүгээр сарын 21 хүртэлх хугацаанд зарлаж 17 сумын 204 хүүхэд оролцож материал ирүүлснийг хүлээн авч шалгаруулан шилдэг 6 бүтээлийг ТЕГ-т хүргүүллээ. Татвар төлөгчдөд зориулсан татварын хуулийн 10 төрлийн гарын авлага 2046 ширхэг, татвар тушаах данснуудын жагсаалт 100 ширхэгийг хэвлүүлэн аймгийн төв болон 16 суманд хүргүүллээ.
 •  Тэргүүний татвар төлөгчдийг сурталчилсан “Татварын мэдээлэл” сонин 100 ширхэг, календарь 38 ширхэгийг хэвлүүлж нийт сумдад болон аймгийн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          төвд тараасан байна.
 • 2015 оны Улсын шилдэг, аймгийн тэргүүний татвар төлөгч аж ахуйн нэгж, иргэдийг сурталчилсан самбар 2 хэлтсийн үйл ажиллагааг тайлагнасан самбар 1, ТТӨ-ийн самбарыг ТЕГ-аас ирүүлсэн загварын дагуу 3*6 хэмжээтэй хэвлүүлэв.
 •  Татвар төлөгчдийн өдрүүдийн арга хэмжээний хүрээнд татвар төлөгчдөөс авах саналын хуудсыг 2 төрлөөр бэлтгэн 200 ширхэгийг хэвлэж бэлэн болгосон.
 •  Татвар төлөгчдөд зориулсан арга хэмжээнүүдийн төлөвлөгөө, удирдамжийг төлөвлөгөөний дагуу хариуцсан байцаагч тус бүр боловсруулан хэлтсийн даргаар батлуулан ажилласан байна.

 

 

ХОЁР.Үндсэн үйл ажиллагаа

 

2.1 Нээлтийн арга хэмжээ

 

“Татвар төлөгч-Танд баярлалаа” уриан дор зохион байгуулагдсан “Татвар төлөгчдийн өдрүүд” арга хэмжээг 16 дахь  удаагаа зохион байгуулахтай холбогдуулан Булган аймгийн нийт татвар төлөгчдөд зориулан “Татвар төлөгчдийн өдрүүд” арга хэмжээний нээлтийг 2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 14 цагт Булган аймгийн Соёлын төвд татвар төлөгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг урьж нээлтийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.

 •   Нээлтийг хэлтсийн дарга нээж татвар төлөгчдөд хандан татвар төлснөөр төсвийн орлогыг хэрхэн бүрдүүлдэг, хэдэн төрлийн татварын орлогыг төвлөрүүлдэг талаар тайлбарлан таниулж, 2014 оны жилийн эцэс, 2015 оны эхэнд хийж гүйцэтгэсэн, зохион байгуулсан ажлын талаар товчхон тайлагналаа.
 •   Нээлтийн арга хэмжээнд Булган аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Д.Батсайхан, Булган сумын Засаг дарга Ө.Хүрэлбаатар СТСХ-ийн дарга О.Наранжаргал нар татвар төлөгчдөд хандан төсвийн орлого бүрдүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буйд нь талархаж байгаагаа илэрхийллээ. Нээлтийн арга хэмжээнд хэлтэс агентлагийн дарга нар хүрэлцэн ирж оролцлоо.
 •   Мөн нээлтийн арга хэмжээнд Булган сумын Санхүү төрийн сангийн мэргэжилтэн Ц.Бат-Ирээдүй 2014 оны төсвийн зарцуулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хийлээ.
 •   Нээлтийн арга хэмжээний үеэр Монгол улсын татварын албаны дээд шагнал болох “Хөх дэвтэр”-т “Хангайн гурил” ХХК, “Бүлээн оргил” ХХК, аймгийн “Тэргүүний татвар төлөгч” байгууллагаар шалгарсан 7 аж ахуйн нэгж, 8 иргэнд аймгийн удирдлагууд өргөмжлөл мөнгөн шагналыг гардуулж  урамшуулав.

 

2.2 Татвар төлөгчдийн дунд зохион байгуулсан ажлууд

 

Татвар төлөгчдийн өдрүүдээр нийт  5 төрлийн  сургалтанд 1888 иргэн, 6 төрлийн тэмцээнд 855 иргэн хамрагдсан байна. Орон нутгийн телевизээр 3 төрлийн шторк, 4 төрлийн нэвтрүүлэг 5 сарын 4-нөөс 15-ны өдрүүдэд  5-10 дамвамжтайгаар нэвтэрүүлж. Bulgan.mta.mn, bulgan.gov.mn, montsame.mn зэрэг сайтуудад 9 удаагийн мэдээлэл тавьсан байна.

 

Үүнд:

 

“Урд бүсийн татвар төлөгчдийн нөхөрсөг уулзалт”

            Монгол улсын татвар төлөгчдийн өдрүүдийг угтаж 2015 оны 4 сарын 24-25-ны өдрүүдэд “ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА” уриан дор Булган аймгийн урд бүсийн сумдын татвар төлөгч иргэдийн уулзалт өдөрлөг Гурванбулаг суманд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Аймгийн Татварын хэлтэс, Рашаант, Дашинчилэн, Баяннуур, Могод, Гурванбулаг сумын татварын улсын байцаагчид хамтран зохион байгуулсан энэхүү спорт, танин мэдэхүйн арга хэмжээнүүд 2 өдөр үргэлжилсэн бөгөөд 4 сарын 24-ний өдөр иргэдэд татварын тухай мэдээлэл, сургалтууд, 2014 онд хийсэн ажлын тайлан, ЕБС-ийн сурагчдын бэлтгэсэн бяцхан тоглолтоор нээлтийн арга хэмжээ эхлэн сум бүрээс 15-20 хүний бүрэлдэхүүнтэй 5 баг оролцсон нийт 100 гаруй татвар төлөгчдийн дунд  гар бөмбөг, теннис, шатрын тэмцээнүүдийг амжилттай зохион байгуулж багийн оноогоор Дашинчилэн сум тэргүүн байр эзэлсэн ба удаах байранд Гурванбулаг, Рашаант сумын баг тамирчид шалгаран шилжин явах цом, алт, мөнгө, хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан байна.

 

Татвар төлөгч – Танд баярлалаа” сэдэвт Булган сумын багийн

иргэдийн дунд зохион байгуулсан “Багийн цэнгүүн”

 “Татвар төлөгч – Танд баярлалаа” сэдэвт уралдаан тэмцээнийг Булган сумын багийн иргэдийн дунд 2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1400 цагт аймгийн “Анхдагчдын ордон”-д Булган сумын ЗДТГ-тай хамтран зохион байгууллаа.

Уг уралдаан тэмцээний зорилго нь иргэдэд татварын хууль тогтоомжийн талаархи мэдлэгийг дээшлүүлж тэднийг албан татварын эрсдэлээс хамгаалах, багийн иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд оршсон бөгөөд Булган сумын багийн Засаг дарга нар хамтарч ажиллан идэвхитэй оролцож багийн иргэдээ өргөнөөр хамрууллаа.

Тус уралдаан цэнгүүнд нийт 3 баг оролцсон бөгөөд уралдааны удирдамжийн дагуу багийн мэндчилгээ, багийн гишүүдийн дунд болон багийн ахлагчдын дунд татварын хуулийн талаар асуулт хариултын тэмцээн, баг тус бүр татварын хуулиар жүжигчилсэн тоглолт бэлдэж үзүүлэх, багийн иргэдийн идэвх оролцоо гэсэн үзүүлэлтүүдээр дүгнэгдэж тэмцээн явагдлаа.

Тэмцээний шүүгчээр Булган аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн НББ-ийн мэргэжилтэн С.Тогтохсүрэн, Булган сумын ЗДТГ-ын Төрийн сангийн мэргэжилтэн Ц.Бат-Ирээдүй, Татварын хэлтсийн ТТҮТ-ийн ТУАБ Ц.Батцэцэг нар  шүүсэн бөгөөд тэмцээний дүнгээр нийлбэр оноогоор 1-р байранд Н.Баасанжаргал ахлагчтай “Хужирт” баг, 2-р байранд Д.Нарантуяа ахлагчтай “Ачуут” баг, 3-р байранд Н.Очирхуяг ахлагчтай “Рашаант” баг тус тус шалгарч өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

Тус тэмцээний үеэр хөгжөөн дэмжигч татвар төлөгч иргэдийн дунд “АХА” асуулт хариултын тэмцээн зохион байгуулж, танин мэдэхүйн болон татварын хуулийн мэдлэгийг сориход 5-р багийн иргэн Б.Ууганбаяр тэргүүлж, дэд байрыг 4-р багийн иргэн Н.Ариунцэцэг, удаах байрыг 2-р багийн иргэн Д.Саранцэцэг нар тус тус эзэлж өргөмжлөл, дурсгалын зүйлээр шагнууллаа.

“Татвар төлөгч танд баярлалаа” Нээлттэй

хаалганы өдөрлөг

 

“Татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ээр энэ жил нээлттэй хаалганы өдрийг Орхон суманд зохион байгуулсан нь мөн шинэ санаа болж чадлаа. Орхон сумын 98 татвар төлөгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн төлөөлөл нээлттэй хаалганы өдөрт зохион байгуулсан сургалтанд сэтгэл хангалуун байв. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр Орхон сумаас ЕБС-ийн сурагчдийн дунд зохион байгуулсан “Гар зураг”, Зохион бичлэгийн уралдаанд оролцсон сурагчдад “Талархал” гарын билэг гардууллаа.

Булган аймгийн томоохон үйлчилгээний төвүүдийн үйлчилгээний танхимд татвар төлөгчдөд зориулсан гарын авлагаар ханган татвар төлөгчдөөс санал хүсэлтийг авч ажиллалаа. Мөн Автовокзал, хот хоорондын такси үйлчилгээ эрхлэгч, хот доторхи таксийн үйлчилгээ эрхлэгч иргэдийн ажлын байранд очин үйлчлүүлж байгаа болон үйлчилж байгаа татвар төлөгч иргэдэд татварын сургалт зөвлөмжийг өгч, хэлтсийн үйл ажиллагаа болон сургалтанд ашиглах зорилгоор иргэдээс 2 төрлөөр санал авах саналын хайрцаг аялуулалаа. Санал асуулгад нийт 140 татвар төлөгч  хамрагдаж саналыг цаасаар хураасан байна. Санал асуулгад Татварын алба өнөөгийн байдлаар, Сумын байцаагчдын ажлын талаархи асуултууд орсон бөгөөд асуултанд санал асуулгад оролцсон татвар төлөгчдийн хангалттай сайн үнэлгээг 90 хувь, сайн үнэлгээг 9 хувь, дунд зэрэг гэсэн үнэлгээг 1 хувь нь өгсөн байна.

Шатрын тэмцээн

             “Татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийн хүрээнд жил бүр уламжлал болгон Шатрын тэмцээнийг цэцэрлэг, ЕБС-ийн сурагчдын дунд болон татвар төлөгч иргэдийн дунд зохион байгуулдаг уламжлалтай билээ. Энэ жил 1-р цэцэрлэг, ЭӨЦС, “Дэлхийн зөн” ОУБ-ын байранд “Сөрт” клубтэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Шатар хөтөлбөрийн ахлагч, Булган аймгийн Засаг даргын орлогчоор батлуулсан тэмцээний удирдамжийг цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын  сургуулиуд болон аймгийн төвийн хүн ихээр цуглардаг худалдааны төвүүдийн зарлалын самбарт байршуулан тараалаа.

Мөн энэ жилийн хувьд цэцэрлэг болон бага ангийн хүүхдүүдийг эцэг эх, багш нартай нь баг болгон тэмцээнд оролцуулсан нь бусад жилүүдээс онцлог байлаа.

Тэмцээнийг 2015 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр Цэцэрлэгийн баг, 05 дугаар сарын 12-нд Бага ангийн баг, 12 нас хүртэл /эрэгтэй, эмэгтэй /, 13-аас дээш нас /эрэгтэй, эмэгтэй / гэсэн 4 төрлөөр зохион байгуулсан бөгөөд тэмцээнд нийт 332 шатарчид тоглож аваргуудаа тодрууллаа.

Тэмцээний ерөнхий шүүгчээр шатрын улсын шүүгч Ж.Пүрэвсүрэн ажилласан бөгөөд 1-р 12 жилийн багш С.Наранбаатар, 2-р 12 жилийн багш Ц.Ариунбуян нар сурагчдаа идэвхитэй оролцуулан хамтран зохион байгуулж ажилласан.

Тэмцээний нийлбэр дүнгээр:

Цэцэрлэгийн багийн төрөлд: 1-р байр 7-р цэцэрлэгийн 2-р баг

2-р байр 3-р цэцэрлэгийн баг

3-р байр 7-р цэцэрлэгийн 1-р баг

Бага ангийн багийн төрөлд:

1-р байр 1-р 12 жилийн Баярсайхан багштай 3в ангийн баг

2-р байр 2-р 12 жилийн Саруулзул багштай 3а ангийн баг

3-р байр 1-р 12 жилийн Болорчимэг багштай 4в ангийн баг

12 нас хүртэл төрөлд:  эрэгтэй                                                      эмэгтэй

1-р байр А.Алдар                                1-р байр М.Энхбилэг

2-р байр Ц.Түвшинжаргал                   2-р байр Б.Янжинлхам

3-р байр Б.Мөнхнасан                         3-р байр Б.Мичидсаран

13-с дээш насны төрөлд: эрэгтэй                                            эмэгтэй

1-р байр Н.Очир-Эрдэнэ                          1-р байрЖ.Больхүү

2-р байр С.Наранбаатар                            2-р байр Н.Номин-Эрдэнэ

3-р байр Ц.Ариунбуян                             3-р байр Н.Булганчимэг

нар тус тус шалгарч өргөмжлөл, медаль, мөнгөн шагналаар шагнагдсан. Б.Мөнхзул, Б.Энхжин, Г.Булгантамир, У.Хүслэн, Б.Бат-Эрдэнэ, Ч.Ганбат, А.Маралмаа, М.Энхбаяр нар тусгай байранд орж өргөмжлөлөөр шагнагдлаа.

 

Сагсан бөмбөгийн тэмцээн

 

“Татвар төлөгчдийн өдрүүд” арга хэмжээний хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулиудийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн 2014 оны 05 сарын 6-ны өдөр çохион байгуулав.

Уг тэмцээнд  МСҮТ-өөс эрэгтэй – 2 эмэгтэй -1, 12 жилийн 1 дүгээр сургуулиас эрэгтэй -4, эмэгтэй – 3, Хангарьд эмэгтэй – 1, ЭӨЦ сургуулиас  эрэгтэй – 10, эмэгтэй -3 баг тус бүр оролцож, нийт эрэгтэй  16, эмэгтэй 8 баг тамирчид өөрсдийн авхаалж самбаагаараа өрсөлдснөөс  хөвгүүдийн төрөлд ЭӨЦС-ийн Н.Ууганбаяр ахлагчтай “ЭӨЦ-2” баг 1-р байр, ЭӨЦС-ийн Б.Гантулга ахлагчтай “10г” баг 2-р байр, ЭӨЦС-ийн Н.Ганбаяр ахлагчтай  “ЭӨЦ-1” баг 3-р байр, охидын төрөлд ЭӨЦС-ийн Г.Золжаргал ахлагчтай  “Харцага “ 1-р байр, ЭӨЦС-ийн У.Мөнх-Отгон ахлагчтай “ЭӨЦ-2” баг 2-р байр, 12 жилийн 1-р дунд сургуулийн Э.Отгонсүрэн ахлагчтай  “2-р” баг 3-р байранд тус тус шалгарч  өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнууллаа.

          Тэмцээний үеэр нийт тамирчдын дунд Гурвын шидэлтийн аврага шалгаруулах тэмцээн зохион байгууллаа. Уг тэмцээнд нийт 14 тамирчин оролцсон бөгөөд  “Шилдэг шидэгч”-ээр ЭӨЦС-ийнí тамирчин Б.Мөнх-ирээдүй шалгарч өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулсан.

 

ГУРАВ. Сургалт сурталчилгаа

 

“Татвар төлөгчдийн өдрүүд” арга хэмжээний үеэр Булган аймгийн хэмжээнд ЕБС-ийн 1286 сурагчид, МСҮТ-ийн 92 оюутнуудад татварын тухай ерөнхий ойлголт аймгийн төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтыг тусгасан “Эх орны хөгжил татвар төлөхөөс эхлэнэ” сэдэвт слайд хичээлийг харилцан яриа, асуулт хариулт хэлбэрээр татварын улсын байцаагч нар зааж цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл бүлгийн ЕБС-ийн бага ангийн 86 хүүхдүүдэд “Атом гариг” хүүхэлдэйн кино үзүүлж идэвхитэй  оролцсон хүүхдүүдийг урамшууллаа.

Аймгийн хэмжээнд 16 сум 1 тосгон  21 багийн 473 иргэнд татварын хуулийг таниулах, иргэний төлөх татварын төрөл тайлагнах хугацаа, ХХОАТ-ын хууль, Цахим тайлан, Татварын хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдээр сургалтууд хийгдлээ. Улсын тэргүүний татвар төлөгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагааг сурталчилсан сонин, календарь, самбар гаргаж татвар төлөгчдийг сурталчилсан байна.

“Татвар төлөгчдийн өдрүүд” арга хэмжээний үеэр Аймгийн төвд болон Орхон суманд нэгэн зэрэг нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулсан. Татвар төлөгчдөд шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх үүднээс татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасаг уртасгасан цагаар ажиллаж, “Жижүүр байцаагч”-ийг график гарган ажиллуулав. Жижүүр байцаагч нь татварын хэлтсийн байранд хүрэлцэн ирсэн татвар төлөгчдийг угтан санал хүсэлтийг хүлээн авч татварын хууль тогтоомж түүний хэрэгжилтийн талаар, татварын тайлан тушаах, төлөх хугацаа, цахим тайлангийн систем зэрэг шаардлагатай мэдээлэл гарын авлагаар хангаж ажиллалаа.

 

“Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт

нээлттэй хэлэлцүүлэг

 

Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт сургалт, нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. Сургалтанд 31 аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга нягтлан бодогч нар оролцсон бөгөөд 2015 оныг Татварын ерөнхий газраас “Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан татвар төлөгчдөөс санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллалаа. Тус хэлэлцүүлэгийг татвар төлөгчдийн өдрүүдээр худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран анх удаа зохион байгуулсан нь шинэлэг ажил боллоо. Татвар төлөгчдөд “цахим татварын систем”, “татварын хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд”-ээр сургалт зохион байгуулсан бөгөөд  татвар төлөгчөөс ирүүлсэн санал хүсэлтийг үндэслэн Булган сумын төсвийн зарцуулалтын тайланг Булган сумын төрийн сангийн мэргэжилтэн Ц.Бат-ирээдүй танилцуулсан. Мөн татвар төлөгчдөөс ямар чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байгаа болон бусад санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллалаа.

 

Телевиз, вэб сайтаар

 

Тэргүүний татвар төлөгчдийг сурталчилсан телевизийн 57 минутын нэвтрүүлэг “Сайхан монгол урсгал” студид бэлтгэж, 3 төрлийн телевизийн шторк, ТЕГ-аас ирүүлсэн ХХОАТ-ын тайлан, ЕБС-ийн сурагчдад зориулсан “Татвар бидний ирээдүй” сэдэвт нэвтрүүлгийг орон нутгийн суваг, Булган сумын  төв зам дагуу байрласан телевизээр 2015 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдрөөс 08-ны өдрүүдэд өдөрт 5-10 удаагийн давтамжтай 7 хоног, 5-8 удаагийн давтамжтай 09-ны өдрөөс 15-ны өдрүүдэд  цацаж орон нутгийн иргэдэд хүргэлээ.

Мөн татвар төлөгчдийн өдрүүдийн хүрээнд хийж буй цаг үеийн ажлын талаархи мэдээллийг bulgan.mta.mn, bulgan.gov.mn, montsame.mn шинэ булган сэтгүүл, вэб сайтуудад мэдээлэл тавилаа.

 

Болзолт уралдаан

 

“Татвар төлөгчдийн өдрүүд” арга хэмжээний хүрээнд ЕБС-ийн сурагчдын дунд Гар зураг, зохион бичлэгийн уралдааныг 2015 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2015 оны 04 сарын 21-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зарлаж нийт 204 бүтээл ирүүлсэн бөгөөд оюутан сурагчдад талархал урамшууллын хамт гардууллаа.

Зохион бичлэгийн уралдаанд Булган сумын ЭӨЦС-ийн 12б ангийн сурагч Б.Баярманлай 1-р байр, Булган сумын П.Е.Щетинкиний  нэрэмжит 12 жилийн 1-р сургуулийн 11а ангийн сурагч Д.Дарьсүрэн 2-р байр, Булган сумын ЭӨЦС-ийн 12б ангийн сурагч Э.Даариймаа 3-р байр, Хутаг-Өндөр сумын ЕБС-ийн 11б ангийн сурагч Б.Лувсанцэцрэн тусгай байр эзэлсэн байна.

Гар зургийн уралдаанд Булган сумын ЭӨЦС-ийн 6б ангийн сурагч Б.Баяржавхлан  1-р байр, Булган сумын 12 жилийн 1-р сургуулийн 9г ангийн сурагч Ц.Алтанжолоо 2-р байр, Хутаг-Өндөр сумын ЕБС-ийн 11б ангийн сурагч О.Цэнгүн 3-р байр, Булган сумын ЭӨЦС-ийн 9д ангийн сурагч П.Булганзаяа тусгай байранд тус тус шалгарсан байна.

“ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДРҮҮД” арга хэмжээг зохион байгуулах зардлыг Булган аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 2015 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн а/166 дугаар захирамжийн дагуу 3408.0 мянган төгрөгөөр санхүүжүүллээ. Тус захирамжинд сумдад “Татвар төлөгчдийн өдрүүд” арга хэмжээг өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулахад анхаарч арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг орон нутгийн нөөц хөрөнгөнөөс гаргуулахаар тусгасан байна.

“Татвар төлөгч-Танд баярлалаа” уриан дор зохион байгуулагдсан “Татвар төлөгчдийн өдрүүд арга хэмжээний хаалтын үйл ажиллагаа 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 16 цагт татварын хэлтсийн байранд “шатар”-ын тэмцээний шагналт байранд шалгарсан баг тамирчидад шагнал гардуулснаар арга хэмжээ өндөрлөв.

 

Дүгнэлт

 

“Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт “Татвар төлөгчийн өдрүүд”-ийн арга хэмжээг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулснаар татвар төлөгчид идэвхтэй оролцож Татварын хэлтсийн  үйл ажиллагаа болон татварын тухай хууль тогтоомжийн мэдлэг боловсрол урд  жилүүдээс дээшилсэн байна. Ингэснээрээ татвар төлөгчид Татварын хэлтсээс хандан асууж буй асуулт мэргэжлийн үг хэллэгийг оруулсан байгаа нь татвар төлөгчдөд хандсан сурталчилгааны гүйцэтгэл сайн, сургалтууд үр өгөөжтэй байгаа нь харагдаж байна. Мөн 2015 оныг Татварын ерөнхий газраас “Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан татвар төлөгчдөөс санал хүсэлтийг хүлээн авах санаа бодлыг сонсох чиглэлээр нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан нь мөн нээлттэй хаалганы өдрийг Орхон суманд зохион байгуулсан нь  “шинэлэг” ажилууд  байлаа.

 

 

 

Тайлан бичсэн.

 

ТТҮТ-ийн ТУБ                   Ц.Алтантуяа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санал асуулгын хуудасны дүн

 1. Татварын албаны үйлчилгээний өнөөгийн байдал таны бодлоор ямар байна вэ?

А. Шуурхай сайн                                                        32

Б. Жилээс жилд шуурхай болж байна                                    29

В. Дунд зэрэг                                                              10

Г.Муу                                                                          3

Д. Бусад……………………………………………………………………1

 1.  Танд татварын албаар үйлчилүүлэхэд хүндрэл чирэгдэл гардаг уу?

А. Байнга гаргадаг                                                     1

Б. Заримдаа гаргадаг                                                 3

В. Огт гаргадаггүй                                                     66

Г. Хариулахад хүндрэлтэй                                        5

Д.бусад……………………………………………………………………..0

 1. Та татварын улсын байцаагч нарын ёс зүй, харилцааны ур чадвар ямар байна гэж үздэг вэ?

А. Маш сайн           47           Б. Сайн                          16

В. Дунд                    5             Г. Муу                            2

Д. Маш муу             0            Е.Бусад………………….1

 1.     Татварын албаны үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, түргэн шуурхай болгон сайжруулахад таны санал

а/ Орон нутгийн телевизээр тогтмол нэвтрүүлэг цацдаг цагтай болж мэдээлэл хүргэж байх

б/ Бидний төлсөн татвар юунд зарцуулагддагийг мэдмээр байна байна.

                           Санал асуулгын хуудасны дүн

       1.Та аль сумын иргэн бэ?

А/Гурванбулаг            -20       Б/Баяннуур-19            В/Дашинчилэн            -24

Г/Могод-18                             Д/Рашаант-20

 1. Танай сумын татварын усын байцаагчийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал таны бодлоор ямар байна вэ?

А. Шуурхай сайн                                            83

Б. Жилээс жилд шуурхай болж байна                       15

В. Дунд зэрэг                                                  3

Г.Муу                                                              0

Д. Бусад………………………………………………………..0

 1.  Танд татварын улсын байцаагчаар  үйлчилүүлэхэд хүндрэл чирэгдэл гардаг уу?

А. Байнга гаргадаг                                         0

Б. Заримдаа гаргадаг                                     1

В. Огт гаргадаггүй                                         98

Г. Хариулахад хүндрэлтэй                            2

Д.бусад………………………………………………………….0

 1. Танд  татварын улсын байцаагч нарын ёс зүй, харилцааны ур чадвар ямар байна гэж үздэг вэ?

А. Маш сайн  -63                      Б. Сайн-35

В. Дунд-2        Г. Муу             Д. Маш муу               Е.Бусад………….-1

4.    Татварын улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, түргэн шуурхай болгон сайжруулахад тны санал

а/ Суманд нэгдсэн системтэй болох

б/ Нээлттэй өдөрлөг олон удаа зохион байгуулах

в/ Техник тоног төхөөрөмжөөр тасралтгүй хангах, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах гэх мэт саналуудыг давхардсан тоогоор бичсэн байлаа.