ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2019 оны  НӨАТ-ын 10 сарын тайланг 11 сарын 10-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Татвар төлөгч та хуулийн хугацаанд тайлангаа тушаана уу. / хуулийн хугацаандаа тайлангаа ирүүлээгүй иргэн хуулийн этгээдэд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээд 1500 нэгж иргэн 150 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хариуцлага хүлээлгэнэ. 1 нэгж = 1000 төгрөг

НӨАТ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ААН

д/д Татвар төлөгчийн нэр Хариуцлагын хэлбэр НӨАТ төлөгч болсон огноо
1 Ариунхайрхан ХХК 2011.04.01
2 Анхдагч аян ХХК 2011.04.01
3 Ангийсдув ХХК 2007.09.14
4 Ачуут-эрдэнэ ХХК 2009.08.01
5 Ажнайцэгц ХХК 2008.05.04
6 Алтанмайл ХХК 2008.04.15
7 Алтанзам рашаант ХХК 2009.08.01
8 АОСО ХХК 2012.06.11
9 Анаг ХХК 2008.10.01
10 Агормоош ХХК 2013.03.01
11 Асаатбаян ХХК 2013.04.18
12 Ачуутэрдэнэ ХХК 2013.04.18
13 Бадмаанямбуу уул ХХК 2013.05.21
14 Балигийн эх ХХК 2013.03.13
15 Баянцөнгөрөг Хоршоо 2013.05.21
16 Бүрэгбодь ХХК 2012.11.02
17 Бүрэгсолонго ХХК 2012.11.02
18 Бүрэгморьт ХХК 2013.04.18
19 Бодьбүрэг ХХК 2013.03.25
20 Болд-Ундрах ХХК 2012.12.18
21 Булган-Од ББН 2012.11.02
22 Бууралын хөндий ХХК 2013.04.18
23 Булган хангай дисковери ХХК 2012.05.15
24 Булган энержи грүпп ХХК 2012.05.15
25 Булган мээж ХХК 2003.09.05
26 Бурхан буудай орд ХХК 2003.09.05
27 Булган АЗЗА ХК 1996.05.29
28 Булганспирт ХХК 1997.12.08
29 Булган-Ус ХХК 2001.03.01
30 Булганбарилга ХХК 2003.01.24
31 Булган-Өсөх ХХК 2009.01.05
32 Билгүүндэлгэрэх ХХК 2008.10.01
33 Булгансэлэнгэ ХХК 2011.04.01
34 Булганмаргад ХХК 2009.10.20
35 Буланнаран ХХК 2012.06.15
36 Булган-Анар ХХК 2007.08.27
37 Булган-Ундарга ХК 2000.01.01
38 Булганхүнс ХХК 2003.09.05
39 Булганбүрэгдэй ХХК 2012.06.11
40 Булган-Эм хангамж ХХК 2006.01.01
41 Баяндаш хайрхан ХХК 2007.08.27
42 Булган хүрэн булаг ХХК 2012.05.15
43 Бүлээн-Оргил ХХК 2011.12.28
44 Буманжор ХХК 2008.11.01
45 Бэрхийнтоль ХХК 2012.06.11
46 БОСУУМ ХХК 2012.06.11
47 Баянхангай хан ХХК 2010.12.08
48 Бэлсэг ХХК 2009.04.01
49 Венсеп ХХК 2009.07.20
50 Гал бүрэн ББН 2013.04.18
51 Гандгайт ББН 2013.04.18
52 Ганнаран ББН 2013.05.13
53 ГМЭ ЗБН 2013.04.18
54 Грандмайнд ХХК 2011.12.28
55 Гурилтэжээл булган ХК 1996.04.27
56 Гурван сайхан булаг ХК 1996.04.27
57 Гурвандарь ХХК 2012.06.11
58 Гантай ХХК 2009.10.21
59 Ганхубилай ХХК 2008.04.01
60 ДДБТ ХХК 2009.03.01
61 Дөгөмбулган ХХК 2009.06.01
62 Дарийн улаан ББН 2013.04.18
63 Дархантариа ХХК 2013.03.13
64 Дөлгөөнбүрд ХХК 2013.03.13
65 Ди Эн Эйч сервис ХХК 2013.03.13
66 Домын гол ХХК 2013.04.18
67 Доод нарийн ББН 2013.04.18
68 Дэвшилтэт ХХК 2013.03.13
69 Дэлагт ХХК 2010.12.08
70 Долоонбар ХХК 2010.11.17
71 Ерхөг ХХК 2012.12.18
72 Илчитметал ХХК 2010.03.01
73 Ингэтийн баянсүрэг ХХК 2013.05.13
74 Ингэттавилан ХХК 2013.03.10
75 Ингэтхөвч хангай ХХК 2013.03.13
76 Их мээж хайрхан ХХК 2013.04.18
77 Ихгозгор ХХК 2013.04.18
78 Их дэл ХХК 2012.06.11
79 Илэнхэн ХХК 2011.11.01
80 Ингэттолгой ХХК 2007.05.05
81 ИНТОСЭ ХХК 2004.11.30
82 Их-Ураг ХХК 2012.11.02
83 Ихэртулга ЗБН 2013.03.13
84 Их овоо уул ХХК 2011.12.28
85 ЖМЧ ХХК 2013.03.13
86 ЖЭА ХХК 2011.05.05
87 Жарамгайн цөөрөм ЗБН 2012.12.18
88 Жаргалант цонхлон Хоршоо 2013.03.13
89 Залманхангай ХХК 2009.03.01
90 Зоригттул ХХК 2011.12.28
91 Зулзгантүшиг ХХК 2011.04.01
92 Захзага хангай ХХК 2011.12.28
93 Мөнгөнтун ХХК 2009.10.16
94 Малтаван эрдэнэ ХХК 2013.05.28
95 Мөнгөнсүмбэр уул ХХК 2013.05.13
96 Мөнх ундрам мөнгөн гүүр ХХК 2013.03.13
97 ММЭ ББН 2013.04.18
98 Могодтариат ХХК 2013.04.18
99 Молорцэгц ХХК 2013.03.13
100 Монленд ХХК 2013.03.13
101 Мээжхайрхан тулга ХХК 2013.08.05
102 Миний гал голомт ХХК 2012.06.13
103 МэдээлэлКатв Салбар 2009.08.01
104 Мөнгөнхарандаа ХХК 2010.10.01
105 Орхонмандал ХХК 1998.02.10
106 Олонтамир ББН 2012.11.02
107 Орхонмарал ХХК 2012.11.02
108 Орхон-эсгий Хоршоо 2013.03.13
109 ОХОТ ХХК 2012.12.18
110 Оцон ХХК 2012.11.02
111 Орхон-Электроникс ХХК 2013.03.13
112 ООБС ХХК 2010.12.08
113 Өнөргүн ХХК 2011.12.05
114 Өрхтийбургааст ХХК 2008.01.01
115 Өгөөмөртахилт ХХК 2011.12.28
116 Өрнөхбулаг ХХК 2009.04.24
117 Өндөрхужирт ЗБН 2010.03.19
118 Өрнөх-Учралт ХХК 2013.03.13
119 Өвөлжөөбулаг ХХК 2008.11.02
120 Холбоо баян бүрд ХХК 2011.04.01
121 ХНЯ ХХК 2011.12.05
122 Хонгор агро булган ХХК 2010.10.28
123 Хайлантайн гол ХХК 2013.05.13
124 Хангайнзоо ХХК 2012.12.18
125 Хануйбулган ХХК 2012.12.02
126 ХДС ХХК 2013.04.18
127 Хөхнуурын давалгаа ХХК 2012.12.02
128 Хулсан шарга ХХК 2013.04.18
129 Хурмастын хүлэг ХХК 2013.05.13
130 Хялганат ХК 1996.04.24
131 Хутагтэмүүлэл ХХК 2008.11.07
132 Хутагмөнхийн ундарга ХХК 2013.08.05
133 Хуримт итгэлт ХХК 2012.05.15
134 Уньт уран тогоо ХХК 2011.04.01
135 Угалзсайхан ХХК 2013.05.13
136 Ундрах номгон ХХК 2012.11.02
137 Ундрахнуур ХХК 2013.05.13
138 Уньтын рашаан ХХК 2012.12.18
139 Угалзхүрэмт ХХК 2013.05.13
140 Угтах-Эрин ХХК 2009.10.19
141 Үртэс шахмалтүлшний үйлдвэр ОНӨҮГ 2011.12.28
142 Нарбончин мөнх ХХК 2013.01.14
143 Ноёншунхлай ХХК 2011.12.28
144 Нүд мод ХХК 2012.06.25
145 Нэрст ХХК 2000.07.25
146 СХМ ХХК 2006.04.04
147 Сүүдэрцарам ХХК 2013.03.13
148 Сүлдхалиунбулаг ББН 2013.03.31
149 СОБЦ ХХК 2012.12.18
150 Сэлэнгэ-Анар ХХК 2013.08.05
151 Соджишиг Хоршоо 2013.04.18
152 Саранмичид ХХК 2009.10.21
153 Чандманьрашаант ХХК 2013.05.13
154 Чин-анир ХХК 2013.08.05
155 Чимэгт-Ундрам ХХК 2009.08.01
156 Тогоо бэл ХХК 2011.04.01
157 Тэнгэр оддын эрхэс ХХК 2009.06.01
158 Тарвагатайн наран ХХК 2010.12.06
159 Тэшиг алтан уул ХХК 2012.06.11
160 Таяа-Ар ХХК 2013.05.21
161 Тэшигийн буудай ХХК 2013.05.21
162 Тавхайн салаа ХХК 2013.04.18
163 Тавтын дэв ХХК 2011.12.28
164 Тайгын баян ХХК 2013.08.05
165 Тэмээт хөх ХХК 2010.03.19
166 Яргайтын өндөр уул ХХК 2012.06.11
167 Элбэг орших ХХК 2010.12.08
168 Эрдэнэс ХХК 2013.08.05
169 Эрхт түшиг ХХК 2008.11.01
170 Эй энд жи монолит ХХК 2010.12.16
171 Эрдэнэбармат ХХК 2009.02.01
172 Эгийн далай ХХК 2009.10.13
173 Эрдэнэсуврага ХК 1996.05.29
174 Эрдэнэтун ХХК 2011.12.28
175 Эрэнцалам ХХК 2013.04.18
176 Цагаан эргэл ХХК 2012.06.11
177 Цахимхүс ХХК 2012.12.02
178 Цэгээнтун ХХК 2013.04.18
179 Цонхот ХХК 2000.11.15
180 Цуулбар өргөө ХХК 2010.12.08
181 Шинэтэнгис ХХК 1996.04.30
182 Шилмэлцэцэг ХХК 2013.08.05
183 Шимбулаг ХХК 2013.07.01
184 Шүүлт ХХК 2013.04.18

 

НӨАТ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ИРГЭН 2013 он
д/д Татвар төлөгчийн нэр НӨАТ төлөгч болсон огноо

1

М.Амарсайхан 2012.06.03

2

Г.Баасансүрэн 2012.06.03

3

Ч.Уранцэцэг 2012.06.03

4

Г.Оюумаа 2011.12.05

5

Н.Сайнцэцэг 2007.08.08

6

Г.Оюунмандах 2013.05.19

7

Ц.Даваадорж 2012.12.18

 

 • Цахим тайлан

 • Mobile МТА

 • Зөвөлгөө

 • Холбоо барих

  БУЛГАН АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС
  Хаяг: Булган аймаг, Булган сум. Жаргалант баг
  Вэб сайт: http://www.bulgan.mta.mn
  Email: bulgan@mta.mn
  Утас: 70342040, 70342838, 70342693,
  703452195, 70342195, 70342516