ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2019 оны 02 сарын НӨАТ-ын тайланг  2019 оны 3 сарын 10-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна. тайлангаа хуулийн хугацаанд нь тушаана уу./хуулийн хугацаа хоцроовол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээдийг 1500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль оногдуулна. /1 нэгж=1000 төгрөг/

25510766_1189552214511511_1182655139_o

     Хяналт шалгалтын ажлын эрхэм зорилго:

      Монгол Улсын Татварын хууль тогтоомжинд заасан татвар төлөх үүрэг хүлээсэн хувь хүн, хуулийн этгээд төлбөл зохих татвараа бүрэн гүйцэт тодорхойлж хуулийн хугацаанд төлсөн эсэхэд мэргэжлийн өндөр түвшинд хяналт хийж, татварын гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, гарсан алдаа дутагдлыг засан залруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөө өгөөжийг сайжруулахад оршино.

Тус тасаг нь татварын улсын ахлах байцаагч С.Санжаасүрэн, татварын улсын байцаагч Д.Лхагвасүрэн,  Х.Баярцэцэг, Т.Наранцэцэг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 • Цахим тайлан

 • Mobile МТА

 • Зөвөлгөө

 • Холбоо барих

  БУЛГАН АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС
  Хаяг: Булган аймаг, Булган сум. Жаргалант баг
  Вэб сайт: http://www.bulgan.mta.mn
  Email: bulgan@mta.mn
  Утас: 70342040, 70342838, 70342693,
  703452195, 70342195, 70342516